ไฟล์เสียงอ่าน “พุทธวจน ๑๒ เดรัจฉานวิชา” (MP3)

 

ไฟล์เสียงอ่าน “พุทธวจน ๑๒ เดรัจฉานวิชา” (MP3).

Advertisements

ไฟล์เสียง พุทธวจนบรรยาย เรื่อง “นิพพาน”

ไฟล์เสียง พุทธวจนบรรยาย เรื่อง “นิพพาน”.

รายการวิทยุ วันที่ 30 มกราคม 2557

Image

วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม
http://watnapp.com/
07:30 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน
11:00 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน
http://www.budhgallery.com/ 
https://www.facebook.com/watusee/app_402411266453495
http://m.budhgallery.com/ (มือถือ)
05:06 ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ (ต่อ)
08:01 พุทธวจน “ก้าวย่างอย่างพุทธะ”
13:03 พุทธวจนบรรยาย ชุด “เมื่อใดเธอไม่มี”

รายการวิทยุ วันที่ 29 มกราคม 2557

Image

 

วันพุธ, 29 มกราคม
http://watnapp.com/
11:00 น.พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน Buddhawajana Training Center
http://www.budhgallery.com/ 
https://www.facebook.com/watusee/app_402411266453495
http://m.budhgallery.com/ (มือถือ)
05: 12 FAQ 2 (ต่อ)
11:08 พุทธวจน “ปฐมธรรม”
19:10 ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้

รายการวิทยุ วันที่ 28 มกราคม 2557

Image

 

วันอังคาร, 28 มกราคม
http://watnapp.com/
13:00 น.พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
http://www.budhgallery.com/ 
https://www.facebook.com/watusee/app_402411266453495
http://m.budhgallery.com/ (มือถือ)
05:07 ยุวพุทธ3 2552
08:00 FAQ 2

รายการวิทยุ วันที่ 27 มกราคม 2557

Image

 

วันจันทร์, 27 มกราคม
http://watnapp.com/
07:30 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน
11:00 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน
http://www.budhgallery.com/ 
https://www.facebook.com/watusee/app_402411266453495
http://m.budhgallery.com/ (มือถือ)
05:15 พุทธวจน “ศีล”
06:23 พุทธวจน “คู่มือโสดาบัน”
11:45 พุทธวจน “เดรัจฉานวิชา”
12:12 งานกฐินวัดนาป่าพง ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๖
13:48 ยุวพุทธ ๒๕๕๒

รายการวิทยุ วันที่ 26 มกราคม 2557

Image

วันอาทิตย์, 26 มกราคม
http://watnapp.com/
07:30 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน
11:00 น.พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน
18:30 น.พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลีนิค
http://www.budhgallery.com/
https://www.facebook.com/watusee/app_402411266453495
http://m.budhgallery.com/ (มือถือ)
05:20 พุทธวจน “กรรม”
10:04 ทดลองเสียงอ่านหนังสือ พุทธวจน “เดรัจฉานวิชา”
11:06 พุทธวจน “คำสอนจากพระโอษฐ์”
18:05 สนทนาธรรม ค่ำวันเสาร์ 28 ก.ย. 2556
19:58 พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
22:08 ทดลองเสียงอ่านหนังสือ พุทธวจน “เดรัจฉานวิชา”
22:35พุทธวจน “สาธยายธรรม”